ماشین اصلاح پرقدرت و بادوام (ضدآب)km-5018


ضد آب

قیمت بسیار مناسب

قابلیت اصلاح سر و صورت و بدن

بسیار کم صدا و درای 4 عدد شانه برای نمره های 3 و 6 و 9 و 12

موتور قوی با عمر طولانی